Архів

Практичне партнерство щодо історичного міста

З 2013 до кінця 2016 року тривав практичний партнерський проєкт між вищими навчальними закладами Німеччини та України. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича та Університет прикладних наук міста Любек об’єдналися для роботи над питаннями щодо реставрації старої частини міста в рамках навчальної діяльності студентів. Разом з партнерами зі сфери будівництва проєкт «Планування та будівництво для історичного міста» сприяв освітньому процесу у вищих навчальних закладах обох міст.

Передумови

Сучасне планування та забудова старої частини міста Любек (Світова спадщина ЮНЕСКО від 1982 р.) характеризується традицією, визначеною п’ятьма факторами:
– місцева політика санації та підтримка з боку громадян;
– планування міста та реалізація даних проектів;
– залучення висококваліфікованих архітекторів, професійних інженерів до відповідних будівельних робіт у межах старої частини міста;
– часткове залучення будівельних підприємств до відповідних робіт у межах старої частини міста;
– вища школа, що популяризує проблеми процесу санації

У старій частині міста Чернівців (раніше Czernowitz) – територія колишньої Габсбурзької монархії – ситуація є досить подібною.
З 2011 року місто як буферна зона разом із колишньою Резиденцією Буковинських Митрополитів та Далмації, занесене до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Потреба санації виникає зважаючи на раннє заснування самого міста та його колишні культурні та політично-економічні зв’язки. Необхідним є зокрема усвідомлення того, що для збереження та подальшого розвитку міста важливі різні архітектурні, проектно-планувальні та інженерно-технічні підходи.

Передісторія проекту

Перший контакт між вищою школою м. Любек та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича було налагоджено у 2012 році.
Впродовж двох зустрічей на тему «Демократія в будівництві» (весна/літо 2012 року), проведених у виші м. Любек та університеті м. Чернівці, значна увага була зосереджена на питаннях проведення санації старої частини міста. Внаслідок цього були виокремленні раніше наведені п’ять факторів у процесі санації міста Любек, що стали основоположними в спільному фаховому проекті обміну досвідом та пов’язують між собою університет, фахове планування та будівельну промисловість.

Мета проекту

У навчальних та фахових доповідях партнери охоплюють п’ять науково-практичних сфер, що одночасно служать цілями проекту:


– безпосередній контакт із будівельними компаніями, об’єднаннями та недержавними організаціями;

– проведення фахових доповідей, зустрічей із представниками управлінь та проектних організацій;

– презентації діяльності підприємств, проходження пасивної практики на виробництвах, відвідування будівельних майданчиків, проходження річної практики;

– проведення семінарів та зустрічей із представниками будівельних підприємств та навчальних установ, відвідування будівельних виставок та спілок;

– висвітлення важливих фахових тем у дистанційному навчанні (українською та німецькою мовами), фаховий глосарій та обмін досвідом між викладачами.

Окрім того, взаємодоповнюючі сторони розробили програму, яка допомагає адаптувати «Модель» міста Любек до ситуації в Україні, охоплюючи різні етапи будівельного процесу, – від глобальної забудови міста до використання будівельний деталей, від розробки планів до заручення підтримкою громадян.

bearbeiten